ECD – AFRIKAANS VIDEOS

God maak bome

God skep voëls

Die verlore seun

Daniël 6 – Deel 2

Dawid en Goliat

God skep plante

God skep diere (troeteldiere)

God skep wilde diere

Jona 2:2

Noag en die Ark

God skep visse

God skep plaasdiere

Daniël 6 – Deel 1

Elia – 1 Konings 17