ECD – XHOSA VIDEOS

UThixo uyakubiza nokuba usemncinci
God calls you even though you are small

IMIBALA ECHAZA IBALI
What is sin? – Part 2

IMIBALA echaza ibali
The colours tell a story (SIN).

IMIBALA echaza ibal
The blind man – Part 2

IMIBALA ECHAZA IBALI
How sin began.

IMIBALA ECHAZA IBALI
What is sin? – Part 3

IMIBALA echaza ibali
The colours tell a story

IMIBALA echaza ibali – UYesu wazalwa
Jesus is born

IMIBALA ECHAZA IBALI
What is sin?

IMIBALA ECHAZA IBALI
What is sin? – Part 4

IMIBALA echaza ibal
The blind man – Part 1